Hva vil du studere?

Praktisk teologi og Bibelvitenskap

Hvem skal fortelle hvem Kristus er?

Musikk & Musikkteknologi

Hvem skal spre gleden av musikK?

Psykologi

Hvem skal lytte?

Interkulturelle studier

Hvem skal bygge bro mellom kulturer?

Masterstudium

Hvem skal utvikle og lede menigheten?

Hva folk sier

Dette året har gitt meg verdifull tid til å tenke og reflektere over min egen tro.
Katrine Hinge Jensen
Eksamensdag ATH
tirsdag 28.oktober kl 09:00
Eksamensdag ATH
fredag 31.oktober kl 09:00
Siste skoledag før jul
fredag 12.desember kl 00:00
Eksamensperiode ATH
mandag 15.desember kl 00:00
Første undervisningsdag etter juleferie
mandag 5.januar kl 00:00

Siste fra ansgarforskning.no