Hva vil du studere?

Praktisk teologi og Bibelvitenskap

Hvem skal fortelle hvem Kristus er?

Musikk & Musikkteknologi

Hvem skal spre gleden av musikK?

Psykologi

Hvem skal lytte?

Interkulturelle studier

Hvem skal bygge bro mellom kulturer?

Masterstudium

Hvem skal utvikle og lede menigheten?

Hva folk sier

Dette året har gitt meg verdifull tid til å tenke og reflektere over min egen tro.
Katrine Hinge Jensen
Masterkurs arrangert på HLT i Oslo
mandag 22.september kl 00:00
Temadag om Kunst, kirke og dialog
onsdag 24.september kl 10:00
Masterkurs arrangert ved ÖTH i Örebro
mandag 20.oktober kl 00:00
Eksamensdag ATH
tirsdag 28.oktober kl 09:00
Eksamensdag ATH
fredag 31.oktober kl 09:00

Siste fra ansgarforskning.no