Hva vil du studere?

Praktisk teologi og Bibelvitenskap

Hvem skal fortelle hvem Kristus er?

Musikk & Musikkteknologi

Hvem skal spre gleden av musikK?

Psykologi

Hvem skal lytte?

Interkulturelle studier

Hvem skal bygge bro mellom kulturer?

Masterstudium

Hvem skal utvikle og lede menigheten?

Hva folk sier

Dette året har gitt meg verdifull tid til å tenke og reflektere over min egen tro.
Katrine Hinge Jensen

Siste fra ansgarforskning.no